• ข่าวประชาสัมพันธ์ 1
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 3

weblinks 1

download 1

facebook icon

contact 2

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้44
mod_vvisit_counterเมื่อวาน111
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้446
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว542
mod_vvisit_counterเดือนนี้642
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3362
mod_vvisit_counterทั้งหมด299066

We have: 4 guests online
(ตั้งแต่ 13 เม.ย. 2555 ถึงวันนี้้)

บริการวิชาการ 
(ห้องสมุด) 

รายละเอียด

writer 1เปิดรับบทความ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความ
รายละเอียด

camera 2ภาพกิจกรรม
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

PDFพิมพ์

head new

- ที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ วารสารพุทธศาสน์ศึกษา

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559

coverV22

การจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของวัดไทยให้เกิดความเจริญศรัทธา: จากอดีตสู่ปัจจุบัน [คลิก...อ่านบทคัดย่อ]
วสุ โปษยะนันทน์

การบริหารจัดการการเงินของวัดภายใต้หลักธรรมาภิบาล [คลิก...อ่านบทคัดย่อ]
กฤติน จันทร์สนธิมา

สถานภาพทางศีลธรรมและสิทธิของสัตว์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท [คลิก...อ่านบทคัดย่อ]
พระมหาขุนทอง เขมสิริ (แก้วสมุทร์)

การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดสังคมนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท [คลิก...อ่านบทคัดย่อ]
พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ (ตุนิน)

 

สนใจสมัครสมาชิก โดยจัดส่งธนาณัติสั่งจ่ายศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปณฝ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10332
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี 3 ฉบับ 60 บาท (ไม่คิดค่าจัดส่ง) และจำหน่ายปลีกราคาเล่มละ 20 บาท ที่ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา
ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิกคลิกที่นี่

 

PDFพิมพ์

ผลงานวิจัย

1. รายงานการวิจัยเรื่อง แนวโน้มพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า [03/09/2558]
2. รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของวัดไทยให้เกิดความเจริญศรัทธา : จากอดีตสู่ปัจจุบัน [03/09/2558]
3. รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อเด่นข้อด้อยขององค์การและกระบวนการบริหารจัดการองค์การพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในเชิงประสิทธิภาพด้านคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา [03/06/2558]
4. รายงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความเชื่อทางศาสนาของนิสิตชาวพุทธในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพฯ [01/05/2558]
5. รายงานวิจัยเรื่อง ศาสนทัศน์ของชุมชนเมืองสมัยใหม่: ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย [10/02/2558]

อ่านงานวิจัยอื่นๆ...

 

PDFพิมพ์

วารสารพุทธศาสน์ศึกษาย้อนหลัง 
1. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2557  
2. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557  
3. วารสารพุทธศาสน์ศึกษา ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 
4. THE CHULALONGKORN JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES Volume 8, 2014 
5. THE CHULALONGKORN JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES Volume 7, 2013 

อ่านวารสารฉบับอื่นๆ...

   

PDFพิมพ์

cubs 2 20150427 1106786390

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สำนักสงฆ์ : จะรักษ์หรือจะล้าง”
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมเทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์cubs 2 20150427 1106786390

Sherubtse College ราชอาณาจักรภูฏาน เยี่ยมดูงานศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาฯ
วันที่ 23 เมษายน 2558
ณ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยcubs 1 20150223 1627741335

ภาพกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมไทยปัจจุบัน : กรณีอาณาจักรสุโขทัย”
วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2558
ณ จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลกcubs 2 20150130 1005492735

โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พระพุทธศาสนาจะดำรงความสำคัญได้อย่างไรในสังคมทุนนิยมปัจจุบัน
วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภาพกิจกรรมวิชาการอื่นๆ  ...