ติดต่อสอบถาม

PDFพิมพ์

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์:  0-2218-4654, 0-2218-4656  โทรสาร: 0-2218-4652

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Website: www.cubs.chula.ac.th

maps